Tippen.nu
Hjälp till tippen Vi kör till återvinningen i Malmö området

Norr i Malmö

Stadsområdet Norr omfattar stadsdelarna Kirseberg och Centrum.

Kirseberg började befolkas i början av 1900-talet medan vissa områden i stadsdelen Centrum har anor från 1300-talet.

Kirseberg i den östra delen av stadsområdet ligger i ett lite kuperat område och stadsdelen kallas därför ofta för ”Backarna”. Kirseberg består i huvudsak av bostadsbebyggelse och har en förhållandevis stor andel parker.

Centrum omfattar bland annat Gamla staden, som i princip är Malmös medeltida stadskärna. Fokuspunkterna i Gamla staden är de fyra torgen Stortorget, Gustav Adolfs torg, Drottningtorget och Lilla torg. I Gamla staden ligger också Malmös främsta kyrka, Sankt Petri kyrka, som började uppföras redan under 1300-talet. Kyrkan är den äldsta byggnaden i stadsdelen Gamla staden. Den näst äldsta byggnaden är rådhuset, som omtalas redan år 1353, men som i sin nuvarande storlek uppfördes under 1500-talet.

Förutom att ståta med den äldsta bebyggelsen i Malmö är Gamla staden ett handelscentrum. Här ligger en stor del av Malmö centrums butiker. Två köpcentrum ligger i stadsdelen, nämligen Caroli City och Hansacompagniet. I övrigt finns många fristående butiker i alla branscher och nischer samt några av Malmös bästa hotell.