Stadsområden i Malmö

Stadsområden

Mer än en stadsdel i Malmö kan betraktas som en ”stad i staden”.

Malmö med sina strax över 300 000 invånare är Sveriges tredje största stad och precis som i alla större städer finns även i Malmö områden och stadsdelar med en helt egen karaktär och personlighet.

En del stadsdelar i Malmö har många hundra års historia. Stortorget med det medeltida rådhuset är Malmös äldsta område. Tillsammans med Lilla Torg och några angränsande gator ingår Stortorget i stadsdelen Centrum. Gamla staden är Malmös mest centrala stadsdel och även den som har det största utbudet av nöjen, shopping och hotellboenden. I direkt anslutning till Gamla staden, västerut sett, ligger Malmöhus slott och dess vackra parker.

Vid havet ligger två stadsdelar som båda har en mycket speciell karaktär. Limhamn kan verkligen sägas vara en ”stad i staden” med sin säregna bebyggelse bland annat med karakteristiska ”gatehus”. I norr ligger Västra Hamnen som är en stadsdel som i praktiken inte fanns på kartan för bara tiotalet år sedan. Idag är Västra Hamnen en stadsdel som växer mycket snabbt, både vad gäller bostäder, kultur och utbildning.

Möllan, eller Möllevången som stadsdelen officiellt kallas, är en mångkulturell och härligt livlig stadsdel strax söder om Centrum. Här råder aktivitet nästan alla timmar på dygnet och här är en stor del av nöjeslivet i Malmö koncentrerat.